Promotic

Okno "Opis użytkownika"

Okno jest przeznaczone do edycję i kasację opisu Pma obiektu. Opis użytkownika jest w formie zapisu XML, w którym to zapisie formatowanie jest osiągane przez użycie znaków specjalnych, przy pomocy których mogą być części tekstu zostać pogrubienie, wcięte oraz mogą zawierać odniesienia do innych Pma obiektów w aplikacji. Okno zostanie wywołane przy pomocy przycisku Edytuj - patrz konfigurator "Opis użytkownika". Dla ułatwienia zapisu specjalnych znaków są przeznaczone konkretne przyciski (np. "Pogrubiona czcionka", "nowy wiersz", "Odniesienie", itd.).

Znaki zdefiniowane:

Znak Opis Przykład zastosowania
<b> pogrubiona czcionka <b>pogrubiony tekst ...</b>
<br> nowy wiersz tekst ... <br/>następny wiersz ...
<ref type="pmobject" src="pathname"> odniesienie do Pma obiektu pełną albo względną ścieżką pathname tekst ... <ref type="pmobject" src="name"/> tekst ...

Znaki specjalne:

Zapis znaku Wyświetlony znak
&amp; &
&lt; <
&gt; >


Przykład zapisanebo opisu tekstu XML:
<b>Panel graficzny wymiennika ciepła</b><br/>
Ten panel umożliwia użytkownikam śledzić główne parametry wymiennika ciepła.<br/>
Ten panel wyświetla dane wymiennika <ref type="pmobject" src="/wymiennik/data"/>.
Patrz również:

Historia:
Pm8.02.00: Usunięto edycję w HTML, teraz tylko edycja RTF
© MICROSYS, spol. s r.o.