Update cookies preferences
Promotic

Wybór koloru - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno palety kolorów służy do określenia koloru w systemie PROMOTIC (w edytorze grafiki w konfiguratorach kolorów Pmg obiektów).
Kolor jest określony jako łańcuch #rrggbb, patrz RGB String, opis pracy z kolorem.

Okno palety kolorów może składać cię aż z trzech możliwości określenia koloru:
1) Określenie ze zbioru wstępnie ustawionych kolorów, w części Kolory PROMOTIC. Jeżeli niektóry Pmg obiekt wspiera przejrzystość, wtedy v takiej części można wybrać kolor przejrzystości (przycisk z krzyżykiem), w wyniku tego odpowiednia część Pmg obiektu stanie się przejrzysta o kolor jest transparent.
2) Wybór z pełnej palety kolorów SO Windows w części Kolory systemu Windows.
3) Wybór z ustawionych kolorów w części Kolory zdefiniowane użytkownikiem. W tej części użytkownik można ustawić 14 kolorów. Kolory te w edytorze grafiki służą jako ulubione kolory, które projektant może w dowolnej chwili wybrać i zastosować. Kolory są zapisane w pliku PRA aplikacji, czyli dla każdej aplikacji można ustawić inną grupę kolorów użytkownika.
Konfiguratory:
Kolory PROMOTICPredefiniowane kolory systemu PROMOTIC
Kolory systemu WindowsRęczna lub wizualna edycja koloru
Składowe koloru (Red,Green,Blue)Edycja koloru przy pomocy określenia pojedyńczych składowych R,G,B (czerwony, zielony, niebieski)
RSkładowa koloru R (czerwony)
GSkładowa koloru G (zielony)
BSkładowa koloru B (niebieski)
Kolory zdefiniowane przez użytkownikaWytworzenie oraz zapis użytkownikiem zdefiniowanego koloru
Ustaw kolor użytkownikaOtworzy okno do ustawienia koloru
PodglądWizualne oraz tekstowe (RGB String) informacje o wybranym kolorze.
Przeźroczystość (Alpha)Ustawienie wartości przeźroczystości (kanału Alpha). Określa się jako liczba w zakresie od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowicie przeźroczysty a 1 całkowicie nieprzeźroczysty.
© MICROSYS, spol. s r.o.