Promotic

Meter - karta objektu PmgMeterBox

Popis:
Vlastnosti měřiče.
Konfigurátory:
Měřená hodnotaHodnota zobrazená výchylkou ručky měřiče.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Value.
Dolní mezHodnota dolní meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.
Horní mezHodnota horní meze.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.
Úhel stupniceNastavení velikosti kruhové výseče, v níž bude zobrazována hodnota pomocí ručky. Velikost se zadává v úhlových stupních.
Barva ručkyBarva ručky. V závislosti na nastavení a při změně hodnot se může tato barva měnit. Viz Meze.
Střed ručky XVzdálenost středu ručky od levého okraje objektu (v pixelech). Střed ručky bude vždy zároveň středem oblouku stupnice.
Střed ručky YVzdálenost středu ručky od horní hrany okraje objektu (v pixelech). Střed ručky bude vždy zároveň středem oblouku stupnice.
Délka ručkyDélka ručky (v pixelech). Počítá se od středu ručky směrem k oblouku stupnice. Délka ručky zároveň určuje poloměr oblouku stupnice (při změně délky ručky se změní i poloměr oblouku stupnice). Pokud chcete změnit délku ručky a přitom zachovat poloměr oblouku stupnice, pak musíte změnit kromě délky ručky také hodnotu konfigurátoru "Vzdálenost stupnice" v kartě "Stupnice".
© MICROSYS, spol. s r. o.