Promotic

Value - vlastnost objektu PmgMeterBox

Popis:
Hodnota zobrazená výchylkou ručky měřiče.
Syntaxe:
Double Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Měřená hodnota" tohoto objektu.
Viz také:
- PmgMeterBox.ValueMin (vlastnost)
- PmgMeterBox.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMeter = pMe.Items("/Meter");
var value = oMeter.Value;   // Čtení z vlastnosti

oMeter.Value = 70;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.