Promotic

ValueMin - vlastnost objektu PmgMeterBox

Popis:
Hodnota dolní meze.
Syntaxe:
Double ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.
Viz také:
- PmgMeterBox.Value (vlastnost)
- PmgMeterBox.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMeter = pMe.Items("/Meter");

var valueMin = oMeter.ValueMin;   // Čtení z vlastnosti
oMeter.ValueMin = 0;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.