Promotic

ValueMin - właściwość obiektu PmgMeterBox

Opis:
Wartość zakresu dolnego.
Składnia:
Double ValueMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" tego obiektu.
Patrz również:
- PmgMeterBox.Value (właściwość)
- PmgMeterBox.ValueMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMeter = pMe.Items("/Meter");

var valueMin = oMeter.ValueMin;   // Odczyt z właściwości
oMeter.ValueMin = 0;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.