Update cookies preferences
Promotic

ValueMax - właściwość obiektu PmgMeterBox

Opis:
Wartość zakresu górnego.
Składnia:
Double ValueMax
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres górny" tego obiektu.
Patrz również:
- PmgMeterBox.Value (właściwość)
- PmgMeterBox.ValueMin (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMeter = pMe.Items("/Meter");

var valueMax = oMeter.ValueMax;   // Odczyt z właściwości
oMeter.ValueMax = 100;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.