Promotic

ValueMax - vlastnost objektu PmgMeterBox

Popis:
Hodnota horní meze.
Syntaxe:
Double ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez" tohoto objektu.
Viz také:
- PmgMeterBox.Value (vlastnost)
- PmgMeterBox.ValueMin (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMeter = pMe.Items("/Meter");

var valueMax = oMeter.ValueMax;   // Čtení z vlastnosti
oMeter.ValueMax = 100;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.