Promotic

Datové rozšíření ExtOpcDa - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtOpcDa - Datové rozšíření pro napojení na OPC DA server
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Přednastavená hodnota je "opcc".
Cílový objekt (PmaOpcDaClientGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo. Tímto výběrem se určí OPC server, rychlost obnovování a další parametry definované v objektu PmaOpcDaClientGroup.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
ItemIDTextová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z okna "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru", které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC-DA server nainstalován a podporuje výběr.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
AccessPathPřístupová cesta k proměnné v OPC serveru. Hodnota obvykle může být prázdná.
Cestu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC-DA server nainstalován a podporuje výběr.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AccessPath.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.
 
Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).
Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a proto zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.
 
Přepočet lze použít pro hodnotu číselnou ale i pro hodnotu typu Boolean. Například negovat Boolean hodnotu lze nastavením konstant k/d/q = -1/1/1 (při výpočtu false má hodnotu 0 a true má hodnotu 1).
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaOpcDaClientGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaOpcDaClientGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaOpcDaClientGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaOpcDaClientGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.
Viz také:
- ExtDdeClient (objekt)
- ExtOpcDa.RecalcK (vlastnost)
- ExtOpcDa.RecalcD (vlastnost)
- ExtOpcDa.RecalcQ (vlastnost)

Historie:
Pm9.00.10: Přidána možnost použít Makro výraz pro zadání hodnot přepočítávacích konstant k,d,q.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.