Update cookies preferences
Promotic

Datové typy v dBase

Datový typ Délka Popis
CHAR(precision)   řetězec pevné délky, kde n je počet ukládaných znaků.
NUMERIC(precision,scale)   Číslo (rozsah, přesnost)
FLOAT(precision,scale)   Binární čísla s desetinnou tečkou, která jsou dostupná v dBase IV a pozdějších verzích. Maximální číslo, které lze zapsat je s velikostí 20,18 (velikost se označuje stejně jako u datového typu Numeric).
DATE '0000-00-00' Datum a formát, ve kterém jsou čísla a znaky rozdělena do měsíců, dnů a roků. Default formát je mm/dd/yy, například 02/20/24 pro 20. únor 2024. Data v DBF souborech lze vzájemně odečítat od sebe. Výsledkem bude pak počet dnů mezi těmito daty. Počet dnů lze také přičíst k datu, výsledkem bude pak nové datum zvětšené o tento počet dnů.
LOGICAL   datový typ, která odpovídá údajům typu ano/ne nebo true/false pro každý záznam v souboru. Tento datový typ je 1 bajt dlouhý a akceptuje tyto znakové formáty pro vyjádření pravdy/nepravdy: Y, y, N, n, T, t, F, f.
MEMO   datový typ, do kterého lze uložit textové informace většího rozsahu. V záznamu zabírá pole typu memo 10 bajtů, je zde uložena informace, že existuje soubor DBT (Data Base Text), jehož obsahem je memo pole jednotlivých záznamů. Textové omezení je na 64kB textu.


precision – (Rozsah) je celková velikost (tzn. znaménko, cifry vlevo od desetinné tečky, desetinná tečka a cifry vpravo od desetinné tečky)
scale – je desetinná přesnost, tzn. počet cifer vpravo od desetinné tečky (Přesnost)


Maximální hodnoty precision a scale
dBase version precision,scale
dBase II 16,14
dBase III 19,15
dBase III PLUS 19,15
dBase IV 20,18
dBase 5.0 20,18


Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms713987(v=vs.85).aspx.
© MICROSYS, spol. s r.o.