Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové typy v dBase

Datový typ Délka Popis
CHAR(precision)   řetězec s pevnou délkou, kde n je počet ukládaných znaků.
NUMERIC(precision,scale)   Číslo (rozsah, přesnost)
FLOAT(precision,scale)   Binární čísla s desetinnou čárkou, která jsou dostupná v dBase IV a pozdějších verzích. Maximální číslo, které lze zapsat je s velikostí 20,18 (velikost se označuje stejně jako u datového typu Numeric).
DATE '0000-00-00' Datum a formát, ve kterém jsou čísla a znaky rozdělena do měsíců, dnů a let. Default je formát data mm/dd/yy, například 02/20/17 pro 20.únor 2017. Data v DBF souborech lze vzájemně odečítat od sebe. Výsledkem bude pak počet dní mezi těmito daty. Počet dní lze také přičíst k datu, výsledkem bude pak nové datum zvětšené o tento počet dní.
LOGICAL   datový typ, která odpovídá údajům typu ano/ne nebo true/false pro každý záznam v souboru. Tento datový typ je 1 byte dlouhý a akceptuje tyto znakové formáty pro vyjádření pravdy/nepravdy: Y, y, N, n, T, t, F, f.
MEMO   datový typ, do kterého lze uložit textové informace většího rozsahu. V záznamu zabírá pole typu memo 10 byte, je zde uložena informace, že existuje soubor DBT (Data Base Text), jehož obsahem je memo pole jednotlivých záznamů. Textové omezení je na 64kB textu.
 
precision – (Rozsah) je celková velikost (tzn. znaménko, číslice nalevo od desetinné čárky, desetinná čárka a číslice napravo od desetinné čárky)
scale – (Přesnost) je desetinná přesnost, tzn. počet číslic napravo od desetinné čárky
 
Maximální hodnoty precision a scale
dBase version precision,scale
dBASE II 16,14
dBASE III 19,15
dBASE III PLUS 19,15
dBASE IV 20,18
dBASE 5.0 20,18
 
Viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms713987%28v=vs.85%29.aspx.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice