Update cookies preferences
Promotic

Příklady práce s databází Postgres

Databáze PostgreSQL v objektu PmaTrendGroup

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaTrendGroup - Skupina trendů" konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database PostgreSQL cyclic.
- V nově založeném objektu PmaTrendGroup v kartě "Uložení", konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database PostgreSQL cyclic.


Trendované veličiny mohou být definovány v kartě "Data" nebo v ExtTrend objektu PmaData.
Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run (nebo metody RunTime) objektu PmaTrendGroup. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru "Automatické ukládání po startu povoleno" v kartě "Trend".

Databáze PostgreSQL v objektu PmaAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: PostgreSQL a v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" zvolit: ODBC - Pojmenovaný ODBC zdroj.
- V konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" je nutno upravit název ODBC zdroje (případně uživatele a heslo).
Po založení se vytvoří objekt PmaAdo, který má v kartě "Metody" metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížeč Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".

Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas, primární klíč, nesmí být NULL), 'flags' (celé číslo, nesmí být NULL) a 'value1' (reálné číslo, nesmí být NULL).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime TIMESTAMP(3) PRIMARY KEY, flags INTEGER NOT NULL, value1 DOUBLE PRECISION NOT NULL)", "");


Viz https://www.postgresql.org/docs/11/index.html.
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází Postgres
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.