Promotic

Datové typy Postgres

Datový typ Délka Popis
bigint 8 Celé číslo od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807)
integer 4 Celé číslo od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647)
smallint 2 Celé číslo od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767)
tinyint 1 Celé číslo od 0 do 255
bit 1 bit Celé číslo 0 nebo 1.
boolean 1 Celé číslo 0 nebo 1 nebo unknown (null)
decimal(precision, scale) n Číselný datový typ s pevnou přesností a měřítkem (až 131072 cifer před a až 16383 po desetinné tečce).
numeric(precision, scale) n Stejný jako datový typ decimal.
real 4 Číselný datový typ s plovoucí přesností 6 míst.
double precision 8 Číselný datový typ s plovoucí přesností 15 míst.
money 8 Peněžní datový typ od -92233720368547758.08 do +92233720368547758.07.
timestamp (precision) 8 Datum a čas bez časové zóny, kde přesnost lze zadat jako 0 (celá sekunda) až 6 (mikrosekunda).
timestamptz (precision) 8 Datum a čas s časovou zónou, kde přesnost lze zadat jako 0 (celá sekunda) až 6 (mikrosekunda).
char(n) n Textový řetězec pevné délky (maximální délka: 8000 znaků)
varchar(n) n Textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 8000 znaků)
text neomezeno Textový řetězec proměnlivé délky (maximální délka: 2^31-1 = 2 147 483 647 znaků)


Viz https://www.postgresql.org/docs/11/datatype.html.
© MICROSYS, spol. s r. o.