Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

System zarządzania budynkiem (BMS)

 

Co oznacza BMS (Building Management System) ?

Centralny system nadzoru umożliwiający:
- agregację danych, informacji, sygnałów oraz stanów z wszystkich systemów integrowanych w budynkach
- archiwizację danych w centralnej bazie danych (np. MS SQL Serwer)
- utrzymanie oraz administracja budynków z jednolitym interfejsem opertorskim
- zaoszczędzenie kosztów energii wypływające z optymalizacji ogrzewania pomieszczeń, regulacji zużycia energii (sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach, wietrzenie, ogrzewanie, klimatyzacja, itd.)

System BMS obejmuje

Monitoring oraz bilans działania systemów bezpiczeństwa:
- elektroniczne systemy włamania i napadu (SSWiN), np. system Galaxy
- elektroniczne systemy sygnalizacji pożaru (SAP) np. centrala Esser (Honeywell)
- monitoring dalszych stanów awarii (szafy AKPiA, windy, zapasowe źródła energii, itd.)
 
Monitoring oraz regulacja węzłów cieplnych
- ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
- regulacja kotłowni, stacji wymiennikowych
- monitoring oraz regulacja central wentylacyjnych
- monitoring stanów roboczych, sterowanie technologiami wg wybranych programów czasowych lub umownych diagramów poboru
 
Pomiar oraz bilans zużycia energii (energia elektryczna, woda, ciepło, gaz ...)
- monitoring oraz bilans zużycia energii za wybrany zakres czasu lub wg różnych kryteriów:
1. wg typu mierzonego media (energia elektryczna, woda, ciepło, gaz ...)
2. wg użytkowników
3. wg grup mierników (np. kotłownia, mieszkanie, ...)
- miesięczny bilans zużyć + ewentualny eksport danych do nadrzędnego SI
 
Systemy kontroli dostępu
- integracja systemu kontroli dostępu osób (np. system Microsoft Access)
 
Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
- integracja rejestrowanych danych z kamer przemysłowych do systemu monitoringu BMS (bieżący podgląd, przeglądanie nagrań, możliwość sterowania kamerami, ...)
 
Monitoring oraz sterowanie elementów inteligentnych budynków
- poprzez magistralę komunikacyjną DALI, KNX, BACnet itd..
 

Dane wejściowe systemu BMS

Wymóg połączenia systemu BMS z różnorodnymi systemami oraz urządzeniami: węzły cieplne (rózne typy sterowników PLC), mierniki energii (różnych producentów), subsystemy integrowane w budynku (SAP, SSWiN, CCTV, ...), podłączenia do urządzeń/magistral budyknków inteligentnych (oświetlenie, okna, sprzęt elektroniczny, itd..). Preferowana jest komunikacja standardowym protokołem TCP/IP.
 
Centrale SAP oraz SSWiN (np. centrale Esser, Bosch, ...)
- dane bieżące - bezpośrednie podłączenie na warstwie komunikacji (Ethernet, RS485 itd.) lub poprzez OPC serwery
- historia - przekazanie danych oraz informacji poprzez interfejs bazodanowy ...
 
Systemy pomiaru i regulacji - monitoring oraz parametryzacja działania kotłowni, stacji wymiennikowych, jednostek klimatyzacyjnych, ...
- komuniacja ze sterownikami PLC różnych producentów (Simatic, SAIA, Mitsubishi, Unitronics, przy pomocy protokołów Modbus, M-BUS, PmIEC8705 oraz wiele innych)
 
Pomiar zużycia energii: automatyczny odczyt danych z mierników różnych producentów: Kamstrup MULTICAL, Danfoss INFOCAL-5, ABB, Siemens, itd..
- komunikacja przy pomocy standardowych protokołów Modbus, M-BUS, IEC 60870-5
- transfer danych poprzez GSM, sieci radiowe, VPN, systemy chmury, ...
Połączenia bazodanowe
- import danych z systemów bazodanowych
- eksport danych do zakładowych SI (podkłady do fakturacji zużycia energii)
 
Podłączenie do urządzeń oraz magistral budynków inteligentnych
- poprzez magistrale komunikacyjne DALI, KNX, BACnet itd.

Architektura systemu

Architektura systemu BMS jest najczęściej typu klient-serwer:
 
Główny serwer BMS - zapewnia usługi serwerowe dla całego systemu:
- Serwer komunikacji - odczyt danych z subsystemów w czasie rzeczywistym
- Serwer danych - archiwizacja danych do centralnej bazy danych (np. MS SQL)
- Web serwer - generowanie danych do celów wizualizacji dla Web klientów
 
Web klienci systemu BMS do celów wizualizacji
- prosta wizualizacja wszystkich technologii zintegrowanych w budynkach, jednolity sposób zarządzania systemem (harmoogramy czasowe, ...)
- monitoring działania technologii w budynku z zaznaczeniem umieszczenia elementów technilogii na piętrach (mierniki energii, klapy pożarowe, czujki ppoż, włamaniówki, ...)
- możliwość monitoringu przebiegów danych oraz stanów sygnałów w czasie (trendy)
- administracja alarmów oraz zdarzeń w systemie
- raporty i dane wyjściowe systemu: listy zużyć energii, raporty alarmów, ...
- możliwość zdefiniowania większej ilości typów użytkowników o różnych pozimach uprawnień oraz dostępów:
1. recepcjonista - tylko monitoring bez możliwości edycji parametrów systemu
2. energetyk, administrator budynku, operatorzy technologii itd..
3. administrator systemu z możliwością zmiany nastawów paremetrów systemu
4. inni (wg życzenia właściciela): najemcy, itd..
 
Zalety Web klientów:
- niezależność od SO (Windows, Linux, ...) - wystarczy standardowa przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...)
- proste utrzymanie systemu - bez konieczności instalacji dodatkowych komponent programowych.
- proste rozszerzenie systemu BMS o następnych Web klientów
- Web klient może zostać uruchomiony na dowolnym PC w ramach Intranetu. Dostęp do danych systemu BMS jest chroniony hasłami dostępu oraz uprawnieniami obsługi.
 
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice