Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC EMISJE

System PROMOTIC EMISJE służy do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń przy dużych i bardzo dużych źródłach zanieczyszczania powietrza. Przetwarzanie i obliczenie pomiaru jest opracowana według wymogów współczesnego stanu prawnego w Republice Czeskiej (rozporządzenie Ministerstwa Środowiska Naturalnego RC nr. 356/2002 i dalsze zależne rozporządzenia i kodeksy). Jest możliwe dostosowanie systemu do stanu prawnego w innych krajach. PROMOTIC EMISJE jest przeznaczony dla ciepłowni, kotłowni, spalarni odpadów, koksowni i innych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
System wykorzystuje architekturę typu Klient-Serwer; z tego powodu może być wykorzystany na dalszych stacjach w lokalnej (LAN) lub też rozległej (WAN) sieci komputerowej.

Funkcje standardowe systemu PROMOTIC EMISJE:

- Pomiar wartości chwilowych koncentracji zanieczyszczeń (TZL - zanieczyszczenia stałe, SO2, CO, NOx, HCl, TOC - węgiel organiczny, HF, oraz inne) i wartości pomocniczych (O2, temperatura, cisnienie, przepływ, wilgotność, oraz inne)
- Przetwarzanie średnich wartości minutowych wszystkich pomiarów
- Przetwarzanie średnich pół godzinowych
- Przetwarzanie 10-minutowych średnich CO (spalarnie)
- Przetwarzanie średnich dziennych
- Prezentacja wartości mierzonych i obliczonych w formie tabelowej i formie graficznej
- Ewidencja limitów emisyjnych
- Obliczenie przekroczenia wartości limitów emisyjnych, wad pomiarów, przestojów
- Opracowanie protokołów emisyjnych dla ČIŽP (Czeska Inspekcja Środowiska Naturalnego)
- Obliczenie bilansów w kg/dzień (miesiąc, rok)
- Dostarczanie danych dla dalszych stacji klientskich w sieci
- Automatyczne przesunięcie na "czas letni"/"czas zimowy"
- Archiwacja ważnych zdarzeń w systemie do pliku alarmów i eventów

Funkcje nadstandardowe systemu PROMOTIC EMISJE:

- predykcja średnich pół godzinowych w bieżącej pół godzinie
- porównanie wartości predykowanych w stosunku do ważnych limitów emisyjnych
- alarm dzwiękowy i wzrokowy w przypadku zagrożenia przekroczenia limitu emisyjnego
- podłączenie do systemów informacyjnych przedsębiorstwa (firmowe bazy danych)
- zabezpieczenie komputera przed nieupoważnioną manipulacją
- zdalne zarządzanie oprogramowania za pomocą lącza modemowego

Przykłady aplikacji:

- SPOLANA Neratovice s.a., Energetika (Czechy)
- Spalarnia odpadów Spolchemie Ústí nad Labem (Czechy)
- Spalarnia odpadów LOBBE Dąbrowa Górnicza (Polska)
- Ciepłownia Z.E.C. Inowrocław (Polska)
- Spalarnia odpadów DEZA Valašské Meziříčí s.a. (Czechy)
- Ciepłownia Tábor s.a. (Czechy)
- Ciepłownia KS Korobkovsky RF (Rosja)
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.