Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC EMISJE

System PROMOTIC EMISJE służy do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń przy dużych i bardzo dużych źródłach zanieczyszczania powietrza. Przetwarzanie i ocena pomiaru jest opracowana według wymogów współczesnego stanu prawnego w Republice Czeskiej (rozporządzenie Ministerstwa Środowiska Naturalnego RC nr. 356/2002 i dalsze zależne rozporządzenia i kodeksy). Jest możliwe dostosowanie systemu do stanu prawnego w innych krajach. PROMOTIC EMISJE jest przeznaczony dla ciepłowni, kotłowni, spalarni odpadów, koksowni i innych źródeł zanieczyszczeń powietrza.

System wykorzystuje architekturę typu Klient-Server; z tego powodu może być wykorzystany na dalszych stacjach w lokalnej (LAN) czy też rozległej (WAN) sieci komputerowej.

 

Funkcje standardowe systemu PROMOTIC EMISJE:

- pomiary wartości chwilowych koncentracji zanieczyszczeń (TZL - zanieczyszczenia stałe, SO2, CO, NOx, HCl, TOC - węgiel organiczny, HF, ewentualnie inne) i wartości pomocniczych (O2, temperatura, cisnienie, przepływ, wilgotność, ewentualnie inne)
- przetwarzanie średnich wartości minutowych wszystkich pomiarów
- przetwarzanie średnich pół godzinowych
- przetwarzanie 10-minutowych średnich CO (spalarnie)
- przetwarzanie średnich dziennych
- prezentacja wartości mierzonych i obliczonych w formie tabelowej i formie graficznej
- ewidencja limitów emisyjnych
- ocena przekroczenia wartości limitów emisyjnych, wad pomiarów, przestojów
- opracowanie protokołów emisyjnych dla ČIŽP (Czeska Inspekcja Środowiska Naturalnego)
- obliczenie bilansów w kg/dzień (miesiąc, rok)
- dostarczanie danych dla dalszych stacji klientskich w sieci LAN
- automatyczne przesunięcie na "czas letni"/"czas zimowy"
- archiwacja ważnych zdarzeń w systemie do pliku zdarzeń i alarmów
 

Funkcje nadstandardowe systemu PROMOTIC EMISJE:

- predykcja średnich pół godzinowych w bieżącej pół godzinie
- porównanie wartości predykowanych w stosunku do ważnych limitów emisyjnych
- alarm dzwiękowy i wzrokowy w przypadku zagrożenia przekroczenia limitu emisyjnego
- podłączenie do systemów informacyjnych przedsębiorstwa (firmowe bazy danych)
- zabezpieczenie komputera przed nieupoważnioną manipulacją
- zdalne zarządzanie oprogramowania za pomocą lącza modemowego
 

Przykłady aplikacji:

- SPOLANA Neratovice s.a., Energetika (Czechy)
- spalarnia odpadów Spolchemie Ústí nad Labem (Czechy)
- spalarnia odpadów LOBBE Dąbrowa Górnicza (Polska)
- Ciepłownia Z.E.C. Inowrocław (Polska)
- spalarnia odpadów DEZA Valašské Meziříčí s.a. (Czechy)
- Ciepłownia Tábor s.a. (Czechy)
- Ciepłownia KS Korobkovsky RF (Rosja)
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice