Promotic

Download souborů

Objekt PmaWebDir umožňuje zvolit složku na serveru, jejiž obsah (soubory) budou nabídnuty Web klientovi k zobrazení nebo stažení.

Ke stažení takto nabízených souborů lze použít předkonfiguraci pro správu souborů na serveru Předkonfigurace "Správce souborů". Možné je ale také otevřít stránku WebDir, kde soubory budou nabídnuty ke stažení hyperlinkovými odkazy.

Příklad:
Skript v události onButtonUp objektu PmgButton, který otevře root stránku objektu PmaWebDir.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.