Promotic

Download plików

Obiekt PmaWebDir umożliwia wybrać folder na serwerze, którego zawartość (pliki) zostaną oferowane Web klientowi do wyświetlenia lub pobrania.

W celu pobrania w taki sposób oferowanych plików można zastosować konfigurację wstępną do administracji plików na serwerze Konfiguracja wstępna "Eksplorator plików". Można również otworzyć stronę WebDir, gdzie pliki zostaną zaoferowane do pobrania poprzez hiperlinki.

Przykład:
Skrypt w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton, który otworzy root stronę obiektu PmaWebDir.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.