Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Var - właściwość obiektu ExtDdeServer

Opis:
Właściwość udostępnia obiekt PmVar, w którym jest rozszerzenie danych danych zdefiniowane (zdrojová hodnota).
Składnia:
Object Var
Wołanie:
oExt.Var
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmVar.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice