Update cookies preferences
Promotic

Rozszerzenie danych ExtDdeServer - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtDdeServer - Rozszerzenie danych o oferowanie danej w serwerze DDE.
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy. Nie może zawierać spacje, znaki diakrytyczne oraz specjalne. Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "ddes".
DDE pozycja (item)Identyfikator pozycji DDE. Chodzi o trzecią część adresu DDE (patrz Komunikacja przy pomocy interfejsu standardowego DDE).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie. Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Niniejsze rozszerzenie danych działa tylko jeżeli są poprawnie ustawione konfiguratory PmaRoot > DDE > DDE aktywowane oraz PmaRoot > DDE > DDE serwer.
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.