Promotic

Datové rozšíření ExtDdeServer - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtDdeServer - Datové rozšíření o nabízení jako DDE server
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "ddes".
DDE položka (item)DDE identifikátor položky. Je to třetí část DDE adresy (viz Komunikace pomocí standardního rozhraní DDE).
Pro zadání lze použít Makro výraz. Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Toto datové rozšíření je funkční pouze pokud jsou správně globálně nastaveny konfigurátory PmaRoot > DDE > DDE povoleno a PmaRoot > DDE > DDE server.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.