Update cookies preferences
Promotic

Var - vlastnost objektu ExtAlarmBinary

Popis:
Vlastnost vrací objekt PmVar, ve kterém je toto datové rozšíření definováno (zdrojová hodnota).
Syntaxe:
Object Var
Hodnoty:
Vrací objekt typu PmVar.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oVar = oExt.Var;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.