Promotic

Datové rozšíření AlarmBinary - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření AlarmBinary - Datové rozšíření o alarm dvoustavové hodnoty
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "al".
Cílový objekt (PmaAlarmGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Vzor alarmuJednoznačný textový identifikátor alarmu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor alarmuPokud je zatrženo, pak identifikátor alarmu bude vytvořen automaticky systémem (_autoN).
Identifikátor alarmuRučně zadaný identifikátor alarmu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmItem.Id.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Zdroj alarmu (source)Text, určuje logické umístění alarmu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor "Zdroj (source)" pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Popis alarmu definován zde (v jiném případě ze vzoru)Pokud je zatrženo, pak popis alarmu se zadává v následujícím konfigurátoru. V jiném případě se použije popis alarmu ze vzoru alarmu.
Popis alarmu (desc)
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.
Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota. Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu. Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem. Nenulová hodnota způsobí aktivaci a nulová hodnota deaktivaci.
Určuje číslo bitu pro testováníPokud je nastaveno "1 - určený bit", pak slouží pro určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje svým pořadím, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazPokud je nastaveno "3 - JavaScript výraz", pak slouží pro určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota vlastnosti PmVar.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Reference na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
pVar: Reference na objekt PmVar datového rozšíření.
Alarm aktivovat na hodnotu 0 (negovaný test)Pokud je zatrženo, pak se bude chápat výsledek testování hodnoty obráceně, tzn. nulová hodnota způsobí aktivaci a nenulová hodnota deaktivaci.
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Historie:
Pm9.00.14: V konfigurátoru "Identifikátor alarmu" pro zadání hodnoty lze nyní použít Makro výraz.
Pm8.03.14: Konfigurátor "Typ hodnoty" zobecněn o volbu "3 - JavaScript výraz". Umožňuje například vyvolat alarm pokud hodnota je větší než zadaná konstanta, trendovat Quality proměnné atd. (pro ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).
© MICROSYS, spol. s r.o.