Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Widget Plotly - 3D graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Widgety / Widgety - Grafy". Widget Plotly - 3D graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)

Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgFrame
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir.

V objektu PmaWebDir je skript v události onPageModify který volá metody widget a data. Metoda projektanta "widget" vytvoří html stránku ve které je link na stránku plotly open source aplikace pro kreslení grafu. Metoda projektanta "data" připravuje zdrojová data pro prohlížení grafu.

V metodě "data" se data připravují do csv formátu, který má ale svou specifikaci. Na prvním řádku a v prvním sloupci tohoto formátu je zapsán index řádku nebo sloupce, ale na pozici 0,0 je prázdný řetězec. Další řádky a sloupce již obsahují data ke zobrazení. Ty se připravují ve funkci GetVal této metody. Celkové datové rozměry určují proměnné nRows a nCols.

Vzhledem k linku na open source aplikaci bude zobrazení grafu možné pouze pokud bude Web klient připojen k internetu.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WebView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
Viz Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)

Plotly - Open Source Graphing Library

Plotly.js je samostatná open source grafická knihovna pro vizualizaci dat JavaScript (https://plotly.com/javascript).
Plotly.js lze použít k výrobě desítek typů grafů a vizualizací, včetně statistických grafů, 3D grafů, vědeckých map, SVG a map dlaždic, finančních grafů a dalších.
Plotly.js je licencován na základě licence MIT.


Plotly.js lze používat ve dvou režimech:
 
1. online (tato předkonfigurace), s napojením na soubory uloženými na Webu (minimálně - https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js)

2. offline s lokálně uloženými soubory ve složce "Resource" aplikace PROMOTIC:
 
Postup:
- Stáhněte a uložte soubor plotly.min.js (grafická knihovna) - ke stažení na stránce: https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js (nakopírujte link do prohlížeče a stránku uložte jako soubor do složky "Resource" aplikace).
- Stáhněte a uložte soubor plotly-locale-cs-latest.js (lokalizace textů do češtiny) - ke stažení na stránce: https://cdn.plot.ly/plotly-locale-cs-latest.js (nakopírujte link do prohlížeče a stránku uložte jako soubor do složky "Resource" aplikace).
- V textu metody "widget" objektu PmaWebDir "widget" upravte cestu k souborům .js následovně: '/$appres/plotly-latest.min.js' a '/$appres/plotly-locale-cs-latest.js'.
- Zdrojová data jsou emulována v metodě "data", kde je patrná jejich struktura. Tu je nutno upravit pro získání dat z aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgFrame
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir.
Předkonfigurace vyžaduje podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A v INIsouboru aplikace je nutno do sekce [Promotic] zadat klíč WebView2=1.
Název podobjektu PmaWebDirNázev podobjektu PmaWebDir

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Widget Plotly - 3D graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.