Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Widget Chart - Koláčový graf"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Widgety / Widgety - Grafy". Vytvoří objekt PmgFrame nakonfigurovaný jako - Widget Chart - Koláčový graf.

Předkonfigurace vytvoří ve zvoleném obrazu objekt PmgFrame, nový podobjekt PmaWebDir a do složky Resource v aplikaci nakopíruje soubory Charts.js a textový soubor licence Chart_Licence.txt.

Napojení v objektu PmgFrame se odkazuje na html stránku widget.htm v objektu PmaWebDir. Tento požadavek v události PmaWebDir.onPageModify vyvolá metodu widget. Ta vytvoří html stránku s napojením na widget knihovnu chart.js a nakonfiguruje parametry pro zobrazovaný graf. Současně žádá (v zadané periodě) o data pro zobrazení, která ji poskytne metoda "data".

Je nutno upravit skript v metodě "data" tak, aby nabízel k zobrazení požadovaná data aplikace.

Vlastnosti, typ a parametry pro zobrazený graf se upravují v metodě "widget" a jejich syntaxe je dostupná na Web stránkách widgetu:
Tento widget (chart.js) má v době vzniku této předkonfigurace licenci typu MIT. To znamená, že je bez omezení a volně šiřitelná.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WebView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
Viz Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgFrame
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir
- Do složky zdrojů aplikace vloží soubory widget "chart.js" a "Chart_Licence.txt".
Předkonfigurace vyžaduje podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A v INIsouboru aplikace je nutno do sekce [Promotic] zadat klíč WebView2=1.
Název podobjektu PmaWebDirNázev podobjektu PmaWebDir
Widget souborTyp vložení widget souboru
Vložit soubor
Použít existující soubor
Přepsat existující soubor
Vložit soubor pod jiným názvem
Název widget objektuNázev widget objektu

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.