Promotic

Konfiguracja wstępna "Widżet Plotly - 3D wykres wyświetlający dane wytworzone w formacie CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Widżety / Widżety - Wykresy". Widżet Plotly - 3D wykres wyświetlający dane wytworzone w formacie CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)

Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgFrame
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel.

W obiekcie PmaWebDir znajduje się skrypt w zdarzeniu onPageModify który woła metody widget oraz data. Metoda projektanta "widget" wytworzy stronę html, w której znajduje się link do strony plotly open source aplikacji do rysowania wykresu. Metoda projektanta "data" przygotowuje dane źródłowe do przeglądania wykresu.

W metodzie "data" dane są przygotowywane w formacie CSV, który ma swoją określoną składnię. W pierwszym wierszu oraz w pierwszej kolumnie tego formatu jest zapisany indeks wiersza i kolumny, a na pozycji 0,0 znajduje się pusty łańcuch. Następne wiersze i kolumny już zawierają dane do wyświetlenia. Te są przygotowywane w funkcji GetVal tej metody. Całkowity rozmiar danych określają zmienne nRows oraz nCols.

Ze względu na link do open source aplikacji wyświetlenie wykresy będzie możliwe tylko w przypadku, że Web klient będzie podłączony do internetu.
Ostrzeżenie:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Webowych (/#glob/webbrowser)

Plotly - Open Source Graphing Library

Plotly.js to samodzielna open source biblioteka graficzna do wizualizacji danych JavaScript (https://plotly.com/javascript).
Plotly.js można zastosować do tworzenia dziesiątek typów wykresów i wizualizacji, w tym wykresów statystycznych, wykresów 3D, wykresów naukowych, SVG i map kafelkowych, wykresów finansowych i nie tylko.
Plotly.js jest licencjonowany na podstawie licencji MIT.


Plotly.js można użytkować w dwóch trybach:
 
1. online (patrz konfiguracja wstępna), z linkiem do plików przechowywanych w Webie (minimalnie - https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js)

2. offline z lokalnie zapisanymi plikami w folderze "Resource" aplikacji PROMOTIC:
 
Opis:
- Pobierz i zapisz plik plotly.min.js (biblioteka grafik) - pobierz na stronie: https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js (skopiuj link do przeglądarki i zapisz stronę jako plik do foldera "Resource" aplikacji).
- Pobierz i zapisz plik plotly-locale-pl-latest.js (lokalizacja na język polski) - pobierz na stronie: https://cdn.plot.ly/plotly-locale-en-latest.js (skopiuj link do przeglądarki i zapisz stronę jako plik do foldera "Resource" aplikacji).
- W tekście metody "widget" obiektu PmaWebDir "widget" zmień ścieżkę do plików .js w następujący sposób: '/$appres/plotly-latest.min.js' oraz '/$appres/plotly-locale-cs-latest.js'.
- Dane źródłowe emulowane są w metodzie "data", gdzie ich struktura jest ewidentna. Metodę należy zmodyfikować do uzyskania danych z aplikacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgFrame
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku INI aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Widżet Plotly - 3D wykres wyświetlający dane wytworzone w formacie CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.