Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Widżety - Wykresy"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:
- Widget Chart - Diagram liniowy: Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Widget Chart - Diagram liniowy
- Widżet Chart - wykres słupkowy: Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Widżet Chart - wykres słupkowy
- Widżet Chart - Wykres kołowy: Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Widżet Chart - Wykres kołowy
© MICROSYS, spol. s r.o.