Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Widżety - Excel"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:
- Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel): Wytworzy obiekt PmgButton zkonfigurowany jako - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)
- Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel): Wytworzy obiekt PmgButton zkonfigurowany jako - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel)
© MICROSYS, spol. s r.o.