Promotic

Konfiguracja wstępna "Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Widżety / Widżety - Excel". Wytworzy obiekt PmgButton zkonfigurowany jako - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel).

Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgButton
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel
- Umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" i "Template.xlsx" w folderze Resource.
Widżet nie obsługuje wczytanie pliku zawierającego wykresy.

Skrypt w onButtonUp przy pomocy metody CreateView otworzy stronę html widget.htm w obiekcie PmaWebDir. To spowoduje wywołanie metody widget w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify. Metoda ta wytworzy stronę html z powiązaniem z biblioteką widżetów xlsx.full.min.js. Ta żąda o dane, które dostarcza metoda "data". Dane zapisze do arkusza "data" nowo utworzonego lub wczytanego pliku excel. Następnie automatycznie pobierze ten plik do folderu pobierania klienta.
Uwaga:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Wwbowych (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgButton
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel
- Umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" i "Template.xlsx" w folderze Resource.
Widżet nie obsługuje wczytanie pliku zawierającego wykresy.
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Nazwa obiektu widżetNazwa obiektu widżet
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel)
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.