Promotic

Konfiguracja wstępna "Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Widżety / Widżety Excel". Wytworzy obiekt PmgButton zkonfigurowany jako - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel).

Wytworzy obiekt PmgFrame i podobiekt PmaWebDir i umieści plik widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.

Skrypt w onButtonUp przy pomocy metody CreateView otworzy stronę html widget.htm w obiekcie PmaWebDir. To spowoduje wywołanie metody widget w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify. Metoda ta wytworzy stronę html z powiązaniem z biblioteką widżetów xlsx.full.min.js. Ta żąda o dane, które dostarcza metoda "data". Dane zapisze do arkusza "data" nowo utworzonego lub wczytanego pliku excel. Następnie automatycznie pobierze ten plik do folderu pobierania klienta.
Uwaga:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w systemie operacyjnym Windows musi być zainstalowany program WewbView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime w wersji Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku "ini" aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron WWW (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytworzy obiekt PmgFrame i podobiekt PmaWebDir i umieści plik widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource..
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Nazwa obiektu widżetNazwa obiektu widżet
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.