Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Widżety / Widżety - Excel". Wytworzy obiekt PmgButton zkonfigurowany jako - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel).

Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgButton
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel
- Umieści plik widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.

Skrypt w zdarzeniu onButtonUp przy pomocy metody Pm.CreateView otworzy stronę html widget.htm w obiekcie PmaWebDir. To żądanie w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify wytworzy stronę html z linkiem do biblioteki widżet xlsx.full.min.js. Ta żąda o dane, które udostępni metoda "data". Dane zapisze do arkusza "data" nowo utworzonego lub załadowanego pliku Excela. Plik ten następnie automatycznie zostanie pobrany do folderu Pobrane po stronie klienta webowego oraz do folderu Data aplikacji użytkownika lokalnego.
Ostrzeżenie:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Webowych (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgButton
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel
- Umieści plik widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku INI aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Plik widgetTyp wprowadzenia pliku widget
Włóż plik
Zastosuj istniejący plik
Przepisz istniejący plik
Włóż plik zmieniając nazwę
Nazwa obiektu widżetNazwa obiektu widżet
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.