Promotic

Předkonfigurace "Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel)"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Widgety / Widgety - Excel". Vytvoří objekt PmgButton nakonfigurovaný jako - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel).

Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgButton
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir
- Do složky zdrojů aplikace vloží soubory widget "xlsx.full.min.js" a "Template.xlsx".
Widget nepodporuje načtení souboru obsahujíciho grafy.

Skript v události onButtonUp pomocí metody Pm.CreateView otevírá html stránku widget.htm v objektu PmaWebDir. Tento požadavek v události PmaWebDir.onPageModify vytvoří html stránku s napojením na widget knihovnu xlsx.full.min.js. Ta žádá o data, která ji poskytne metoda "data". Data zapíše do listu "data" nově založeného nebo načteného excel souboru. Tento soubor pak automaticky stáhne do složky download u webového klienta. A do složky Data aplikace u lokálního uživatele.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WebView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
Viz Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgButton
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir
- Do složky zdrojů aplikace vloží soubory widget "xlsx.full.min.js" a "Template.xlsx".
Widget nepodporuje načtení souboru obsahujíciho grafy.
Předkonfigurace vyžaduje podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A v INIsouboru aplikace je nutno do sekce [Promotic] zadat klíč WebView2=1.
Název podobjektu PmaWebDirNázev podobjektu PmaWebDir
Widget souborTyp vložení widget souboru
Vložit soubor
Použít existující soubor
Přepsat existující soubor
Vložit soubor pod jiným názvem
Název widget objektuNázev widget objektu

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.