Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Widgety - Excel"

Skupinu lze vybrat při zakládání nového Pmg objektu.

Seznam předkonfigurací:
- Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) s daty (bez programu MS Excel): Vytvoří objekt PmgButton nakonfigurovaný jako - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) s daty (bez programu MS Excel)
- Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel): Vytvoří objekt PmgButton nakonfigurovaný jako - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel)
© MICROSYS, spol. s r.o.