Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Vytvoří objekt PmgButton otevírající html stránku s naformátovaným textem"Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Widgety / Widgety - Text". Vytvoří objekt PmgButton nakonfigurovaný jako - Vytvoří objekt PmgButton otevírající html stránku s naformátovaným textem.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmgButton a podobjekt PmaWebDir. Skript v události onButtonUp pomocí metody Pm.CreateView otevírá požadovanou html stránku text1.htm (text2.htm, appini.htm, ...) v objektu PmaWebDir. Tento požadavek v události PmaWebDir.onPageModify umožní do proměnných sTitle a sText zapsat příslušné texty. Ty pak pomocí metody CreateHtml vytvoří naformátovanou HTML stránku s nadpisem a obsahem dodaným v parametrech.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WebView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
Viz Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Předkonfigurace:
- Vytvoří objekt PmgButton.
- V daném objektu PmaPanel vytvoří podobjekt PmaWebDir.
Předkonfigurace vyžaduje podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A v INIsouboru aplikace je nutno do sekce [Promotic] zadat klíč WebView2=1.
Název podobjektu PmaWebDirNázev podobjektu PmaWebDir

Historie:
Pm9.00.24: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Vytvoří objekt PmgFrame s naformátovaným textem v html stránce
- Vytvoří objekt PmgButton otevírající html stránku s naformátovaným textem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.