Promotic

Konfiguracja wstępna "PmgForm z tabelką do logowania tekstów"

Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką ustawioną do logowania tekstów..

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Formularz do wprowadzania wartości".

Inicjalizacja wyglądu oraz sterowania tabeli jest ustawiona w zdarzeniu onFormLoad. Do wprowadzania tekstu logowania służy metoda projektanta "LogAdd".

Ta konfiguracja wstępna jest funkcjonalna tylko dla języka JavaScript.

PmfTable:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Maksymalna ilość tekstów logowania
Zamieszczenie nowego tekstu logowania
na początek tabeli
na koniec tabeli
Automatycznie logować kolejność
Automatycznie logować datę i czas

Historia:
Pm9.00.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.