Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Formularz do wprowadzania wartości"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgString, PmgNumber, PmgCanvas oraz PmgWEdit.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- PmgForm z tabelką PmfTable: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką typu PmfTable.
- PmgForm z tabelką do logowania tekstów: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką ustawioną do logowania tekstów.
© MICROSYS, spol. s r. o.