Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Formularz do wprowadzania wartości"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgString, PmgNumber, PmgCanvas oraz PmgWEdit.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- PmgForm z tabelą PmfTable: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelą typu PmfTable
- PmgForm z tabelą do logowania tekstów: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelą ustawioną do logowania tekstów.
© MICROSYS, spol. s r. o.