Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Tabela"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgCanvas.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- PmgForm z tabelą PmfTable: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelą typu PmfTable
- PmgForm z tabelą do logowania tekstów: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelą ustawioną do logowania tekstów.


- Tabela prosta: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako prosta tabela ze stałą ilością wierszy oraz kolumn
- Tabela z wykresem: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako tabela dziennych wartości w miesiącu z wyświetleniem graficznym

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.