Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Tabela"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgCanvas.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- PmgForm z tabelką PmfTable: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką typu PmfTable.
- PmgForm z tabelką do logowania tekstów: Wytworzy obiekt PmgForm z tabelką ustawioną do logowania tekstów.


- Tabela prosta: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako prosta tabela ze stałą ilością kolumn oraz wierszy
- Tabela z wykresem: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako tabela dziennych wartości w miesiącu z wyświetleniem graficznym

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.