Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Tabela prosta"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako prosta tabela ze stałą ilością wierszy oraz kolumn.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Tabela".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten wypełnia zawartość przy pomocy zmiennej o nazwie "values". Wartość tej zmiennej jest wypełniany w metodzie projektanta GetData tego obiektu. (W celach testowych dane są w tej metodzie emulowane.)

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne
- Titles - nazwy kolumn tabeli (nazwy oddzielone średnikiem)
- ColsWidth - szerokości kolumn tabeli (szerokości oddzielone średnikiem)
- RowsHeight - określona wysokość wierszy (wartość wspólna dla wszystkich wierszy)
- Rows - całkowita ilość wierszy (włącznie z wierszem nazw kolumn).


Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić: Następne zmienne konfiguracyjne Pmg obiektu - rodzica znajdują się na początku samego kontekstu.
- nBorder - szerokość linii siatki tabeli
- sTabBgColor - kolor tła danych tabeli
- sTabBorderColor - kolor siatki tabeli
- sTabTitleColor - kolor tekstu nazw kolumn
- sTabTitleBgColor - kolor tła nazw kolumn
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Nazwy kolumn tabeli (oddzielone średnikiem ;)(va0;val1;val2;va3;val4;val5; ...)
Szerokość kolumn tabeli (oddzielone średnikiem ;)(140;100;100;100;100;100; ...)
Ilość wierszy w tabeliIlość wierszy włącznie z wierszem nazw kolumn.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.