Promotic

PmgWTable

Wytworzy obiekt PmgWTable.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Tabela".
 
Konfiguracja wstępna wytworzy tabelkę, która może zawierać ustawione metody oraz zdarzenia przy pomocy których można zapisywać lub edytować jej zawartość.
 
Przy pomocy metody InitTable określa się rozmiar oraz nazwy części całych tabeli. Przy pomocy metody FillTable można zapisywać dane do jej zawartości.

PmgWTable:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ tabeli
Pusta nieskonfigurowana
Z okeśloną ilością wierszy
Ze zmienną ilością wierszy
Tylko do odczytu
Ilość zablokowanych wierszyZablokowany wiersz przeznaczony do nazw kolumn
0
1
Ilość zablokowanych kolumnZablokowana kolumna przeznaczona do nazw wierszy tabeli
0
1
Ilość wierszy (włącznie z zablokowanym wierszem)Ilość wierszy tabeli włącznie z zablokowaną częścią
Nazwy wierszy (oddzielone przecinkiem)Lista nazw wierszy (oddzielone przecinkiem).
Ilość kolumn (włącznie z zablokowaną kolumną)Ilość kolumn tabeli włącznie z zablokowaną częścią
Nazwy kolumn (oddzielone przecinkiem)Lista nazw kolumn (oddzielone przecinkiem).

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.