Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Trend"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- Przeglądarka trendów z nagłówkiem: Przeglądarka trendów z nagłówkiem oraz paskiem sterowania bez powiązania z trendowanymi danymi
- Przeglądarka trendów: Przeglądarka trendów w wyjściowym nieskonfigurowanym ustawieniu

- Trend wartości bieżącej: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako trend wartości bieżącej
© MICROSYS, spol. s r. o.