Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Technologia"

Wstępnie ustawione Pmg obiekty dla technologii

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

© MICROSYS, spol. s r.o.