Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przycisk"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

© MICROSYS, spol. s r.o.