Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przycisk"

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:
© MICROSYS, spol. s r. o.