Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Obrazek"

Wytworzy obiekt PmgCanvas lub PmgRasterImage.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:
- Narysowanie obrazka PmgCanvas
- Obrazki - Definiowane przez użytkownika: Wyświetli oraz umożliwia wybór obrazków użytkownika

Historia:
Pm8.02.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.