Promotic

Konfiguracja wstępna "Ustawienia obrazka"

Okno do wyboru obrazka, ustawienie koloru tła oraz podgląd.

To okno zostanie otwarte podczas wyboru Pmg obiektu z elementów zawarstych w grupie: Obrazek
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Kolor tłaKolor tła obrazka
Wybieranie ikonyOtworzy okno do wyboru obrazka
PodglądPodgląd obrazka

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.