Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Narysowanie obrazka PmgCanvas"

Okno podglądu oraz uruchomienia edytora Canvas

To okno można otworzyć: / Obrazek / Narysowanie obrazka PmgCanvas
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Kolor tłaKolor tła obrazka
Rysowanie obrazkaSłuży do otwarcia okna edytora Canvas.
PodglądPodgląd obrazka

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.