Promotic

Ikony - Obrazki

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgCanvas.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Obrazek".

Lista konfiguracji wstępnych:

- Pm
- O tym
- Alarmy
- Eventy
- Trend
- Menu
- Menu
- Panele
- Nowy
- Otwórz
- Zapisz
- Zapisz wszystko
- Kompiluj wszystko
- Dane
- Moduł
- Poczta
- Zaloguj/Wyloguj
- Wyloguj
- Zaloguj
- Zaloguj/Wyloguj
- Powróć
- Lupa
- Lupa
- Przybliż
- Oddal
- Wytnij
- CD, DVD
- Klawiatura
- Podłączenie PC
- Drukarka
- USB flash
- Informacja
- Konfiguracja
- Konfiguracja
- Uruchom
- Uruchom
- Zatrzymaj
- Zatrzymaj
- Zatrzymaj
- O.K.
- Strzałka
- Dźwięk
- Sieć podłączona
- Sieć odłączona
- Transmisja danych
- Wróć do tyłu
- Przewiń wstecz
- Odtwórz wstecz
- Zatrzymaj
- Wstrzymaj
- Odtwórz wprzód
- Przewiń wprzód
- Przeskocz wprzód
- Wysuń
- Otwórz drzwi
- Zamknij drzwi
- Filtr
- Pole wyboru - Tak
- Pole wyboru - Nie
- Pole wyboru - krzyż - Tak
- Pole wyboru - okrąg - Tak
- Pole wyboru - okrąg - Nie
- Powróć
- Zaloguj/Wyloguj
- Panele
- Alarmy
- Eventy
- Eventy
- Informacja
- Zatrzymaj
- O tym
- Ostrzeżenie
- Pomoc
- Strzałka
- Konfiguracja
- Wyłącznik zasilania
- Pakiet
- Trend
- Gwiazda
- Książka
- Drzwi 0
- Drzwi 1
- Emoticon 0
- Emoticon 1
- Zamek 0
- Zamek 1
- Wifi 0
- Wifi 1

- Pm
- O tym
- Alarmy
- Eventy
- Trend
- Menu1
- Menu2
- Edytuj
- Panele
- Nowy
- Otwórz
- Zapisz
- Zapisz wszystko
- Zapisz wszystko
- Kompiluj wszystko
- Dane
- Moduł
- Poczta
- Wyloguj
- Zaloguj
- Zaloguj/Wyloguj
- Powróć
- Lupa
- Lupa
- Przybliż
- Oddal
- Czas
- Pomoc
- Pomoc
- Wytnij
- CD, DVD
- Dyskietka, zapisz
- Klawiatura
- Podłączenie PC
- Drukarka
- USB flash
- Informacja
- Konfiguracja
- Konfiguracja
- Uruchom
- Zatrzymaj
- Uruchom
- Zatrzymaj
- Zatrzymaj
- Zatrzymaj
- O.K.
- Strzałka
- Strzałka
- Dźwięk
- Sieć podłączona
- Sieć odłączona
- Transmisja danych
- Wróć do tyłu
- Przewiń wstecz
- Odtwórz wstecz
- Zatrzymaj
- Wstrzymaj
- Odtwórz wprzód
- Przewiń wprzód
- Przeskocz wprzód
- Wysuń
- Otwórz drzwi
- Zamknij drzwi
- Filtr
- Potwierdź
- Potwierdź wszystko
- Pole wyboru - Tak
- Pole wyboru - Nie
- Pole wyboru - krzyż - Tak
- Pole wyboru - okrąg - Tak
- Pole wyboru - okrąg - Nie
© MICROSYS, spol. s r. o.