Promotic

RImgIcon0

Ustawienie związane z określonym typem obrazka wyświetlone podczas wyboru obiektu.
RImgIcon0:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.