Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Box"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgBox.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:

- Box z nagłówkiem
- Box bez nagłówka
- Box przeźroczysty

Funkcjonalne części:
© MICROSYS, spol. s r.o.