Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Kalendarz"

Wytworzy obiekt PmgBox z wżłobionymi podobiektami ustawionymi jako kalendarz.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Box".

Ten złożony obiekt umożliwia wybrać datę i czas. Wyjściowe wartości daty i czasu zostaną ustawione w zdarzeniu onStart. Metoda "ChangeDate" to systemowa metoda do zmiany ustawienia. Metoda "SetDate" zapisuje wybraną datę i czas do Zmienne Pmg obiektu o nazwie "time" a równocześnie można tu określić akcje związane z danę zmianą.

W konfiguracji wstępnej można określić, czy czas będzie częścią składową wyboru lub czy zostanie określony na stało na określoną godzinę.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Stałe ustawienie czasuCzas zostanie ustawiony zawsze na określoną godzinę.
Godzina - jako stała część daty
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.