Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Tekst, liczba"

Ta grupa konfiguracji wstępnych parametryzyje Pmg obiekt PmgString, PmgNumber, PmgCanvas oraz PmgWEdit.

Grupę można wybrać podczas wprowadzania nowego Pmg obiektu.

Lista konfiguracji wstępnych:


- Liczba rzeczywista bez tła

- Liczba wyświetlana czcionką cyfrową: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Liczba wyświetlana czcionką cyfrową
- Data oraz czas wyświetlane czcionką cyfrową: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Data oraz czas wyświetlane czcionką cyfrową
- Tekst wyświetlony czcionką cyfrową: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Tekst wyświetlony czcionką cyfrową
- Tekst z rotacją z/bez tła: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako Tekst
- Tekst wielowierszowy z rotacją z/bez tła: Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako Tekst

- Edit Box - wielowierszowy
- Edit Box (Tekst)
- Edit Box (Liczba całkowita)
- Edit Box (Liczba rzeczywista)
© MICROSYS, spol. s r. o.