Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Tekst wyświetlony czcionką cyfrową"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako - Tekst wyświetlony czcionką cyfrową.
 
Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: " / Tekst, liczba".
Konfiguratory, któr można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

WartośćWartość - domyślnie
KolorKolor tekstu
Kolor tła obiektu.Kolor tła obiektu.
Patrz również:
- PmgString (obiekt)

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice