Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Tekst wielowierszowy z rotacją z/bez tła"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako Tekst.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Tekst, liczba".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartośćWartość - domyślnie
Rotacja tekstu (-180° do 180°)Rotacja tekstu 0=brak rotacji, -45=rotacja wlewo, 45=rotacja w prawo o 45°
CzcionkaCzcionka tekstu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FontId.
KolorKolor tekstu
Szerokość obwódkiSzerokość obwódki
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Patrz również:
- PmgString (obiekt)

Historia:
Pm8.03.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.