Promotic

Konfiguracja wstępna "Tekst, liczba" - Liczba rzeczywista bez tła

Wytworzy obiekt PmgNumber.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Tekst, liczba".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartośćWartość - domyślnie
CzcionkaCzcionka tekstu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FontId.
KolorKolor tekstu
Edycja w miejscu wartościTyp edycji
Patrz również:
- PmgString (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.